Kim jesteśmy?

Fundacja Św. Rity

Kim jesteśmy

Fundacja Świętej Rity powstała w styczniu 2012 roku i założona została przez członków Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” w Gliwicach, aby nieść zorganizowaną i jak najskuteczniejszą pomoc tym, którzy żyją w ubóstwie materialnym i duchowym i cierpią niedostatek.

Misja fundacji to:

  • niesienie pomocy materialnej i niematerialnej matkom samotnie wychowującym dzieci czy rodzinom wielodzietnym,
  • opieka nad osobami bezdomnymi, chorymi i samotnymi,
  • wspomaganie dzieci i młodzieży, szczególnie pochodzących z rodzin niezamożnych, w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
  • kształtowanie właściwych postaw moralnych zgodnych z nauką Kościoła Katolickiego.

Szczegółowo cele i zadania opisane są w Statucie Fundacji, na podstawie, którego 3.01.2012 r. została ona wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprawnemu działaniu Fundacji służą powołane do tego Organy Fundacji, a także liczne grono wolontariuszy, przejętych potrzebami drugiego człowieka.

Patronką Fundacji i naszą wielką wstawienniczką jest Święta Rita, zwana orędowniczką ubogich i zrozpaczonych, świętą od spraw beznadziejnych, patronką kobiet wszystkich stanów, osób poniżanych, małżonków przeżywających trudności i opiekunką dzieł charytatywnych. Życiorys św. Rity naznaczony od samego początku nadzwyczajnością, wiarą wytrwałością i ogromnym sercem mobilizuje i nas do tego byśmy nie ustawali w pomocy najbardziej potrzebującym i w poszukiwaniu tych, którzy mogą pomóc.

Organy Fundacji:

Zarząd fundacji:

Ryszard Głowala – prezes
Zbigniew Grabiec – skarbnik
Tomasz Mielcarek – członek zarządu

Rada Fundacji:

Piotr Smuga
Łukasz Kubicki
Joachim Polok

Zgromadzenie Fundacji:

Ks. dr Grzegorz Ciuła
Zbigniew Bielawny
Dominiki Bladoszewski
Ryszard Głowala

Adres:

  ul. Bernardyńska 19, 44-100 Gliwice