Pomoc dzieciom

Pomoc dzeciom

Świetlica „Dzieci Świętej Rity”

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je” (Mk 10, 14-15).

Do serca prostego, cichego, serca dziecka, przemawia najbardziej Pan.

List do Malucha

Jesteś uczniem szkoły podstawowej? Masz w sobie głód miłości, tej ludzkiej i Bożej? Pragnienie bycia z innymi, zabawy, pomocy, dzielenia się radością? Chcesz poznać nowych, wspaniałych przyjaciół i równie wspaniałych wychowawców i wolontariuszy? PRZYJDŹ! Czekamy właśnie na Ciebie. Bo Ty jesteś tu najważniejszy (zaraz po Panu Bogu). Ty – drugi człowiek, taki jak każdy z nas.

O świetlicy

Świetlica „Dzieci Świętej Rity” – jest to miejsce, gdzie każde dziecko jest mile widziane, kochane. Pragniemy przelewać miłość Pana na tych najmłodszych, których On przyprowadził do Świetlicy. Idąc śladami ks. Jana Bosco otwieramy swe serca na ich potrzeby. Pomagamy im poradzić sobie z wielkimi i małymi trudnościami dnia codziennego. Jest czas tak na naukę, jak i na smaczny posiłek i wspaniałą zabawę. Organizowane są różnego rodzaju zajęcia: katechetyczne, artystyczne, sportowe i terapeutyczne. Dzieci poznają też świat przyrody, wspólnie wychodzimy na spacery, wycieczki, czasem do kina. Możliwości jest mnóstwo

Wielu z naszych podopiecznych odzyskuje tutaj wiarę w siebie i przekonuje się, że można inaczej, piękniej, lepiej żyć.

Wszelkie wysiłki na rzecz dzieci, co oczywiste, okazują się dużo skuteczniejsze, gdy z pomocą udaje się dotrzeć także do ich potrzebujących rodziców.

Zatem pomoc dzieciom to w naszym wydaniu: douczanie, dożywianie, modlitwa, pomoc rodzinie a przede wszystkim obecność i towarzyszenie.

Jako najlepsze świadectwo działalności Świetlicy mogą posłużyć wypowiedzi samych dzieci, podopiecznych Fundacji.